top of page

Helsingin Agility Urheilijat on Tähtiseura!

HAU on saavuttanut Olympiakomitean ja Suomen Agilityliiton myöntämän aikuisten Tähtimerkin! Tähtimerkki on urheiluseurojen yhteinen laatutunnus, joka viestii seuran laadukasta ja vastuullisesta toiminnasta.

Tähtimerkin saavuttaneet seurat täyttävät Tähtiseura-ohjelman laatutekijät. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kehittämä laatuohjelma, joka tukee suomalaista urheiluseuratoimintaa ja sen elinvoimaa.


Toimivien rakenteiden hiomista ja dokumentointia sekä uusien luontia


HAUlla kehittämistyö alkoi jo vuonna 2021 ja projektia on tehty vapaaehtoisten voimavarojen ja ajan puitteissa. Monet vaadituista asioista oli jo dokumentoitu ja Tähtiseura-portaali antoi hyvän työkalun käydä kaikki seuran materiaalit läpi sekä käydä keskustelua toimivista käytänteistä, kommentoi seura-aktiivi Elina Pirhonen.


Tähtimerkin omaavat seurat ovat seuratoiminnan edelläkävijöitä. Tähtiseurat ovat toimintatavoiltaan moderneja, innovatiivisia ja vastuullisia toimijoita. Tähtiseuroissa yhteisöllisyys on toiminnan kulmakivi. Seuran jäseniä kuullaan ja kannustetaan tasavertaisesti sekä toivotetaan uudet liikkujat tervetulleiksi mukaan toimintaan.


Agilityn parissa toimii muissa lajeissa ja harrastuksissa aktiivisia olleita jäseniä, joten myös HAUssa hyödynnettiin laajasti vapaaehtoisten kokemuksia eri seuroissa ja yhdistyksessä toimimisesta toimintaa kehitettäessä. Toimivia rakenteita hiottiin paremmiksi ja myös uusia toimintamalleja kehitettiin esimerkiksi kilpailutoiminnan järjestämisessä, uusien jäsenten mukaan otossa ja vapaaehtoistehtävävien markkinoinnissa.


Tähtiseura-hankkeen myötä seuraan on kehitetty myös seurakummi-toiminta, jossa uusien jäsenten illan järjestävät seurakummit ja he ovat myös uusien jäsenten tukena ensimmäisten jäsenyyskuukausien ajan. Tarkoituksena on sekä parantaa uusien jäsenten mukaan pääsemistä että seuran käytänteiden tutuksi tulemista, kommentoi hallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Leino.


Tähtimerkki-tunnus on seuralle ylpeyden asia


Lähes 600 seuraa – 45 eri lajista – omaa Tähtimerkin. Ennen Tähtimerkki-tunnusta seurat käyvät läpi Tähtiseura-laatuohjelman kehittämisen polun, jonka päätteeksi seura auditoidaan. Auditoinnin jälkeen seuralle myönnetään Tähtimerkki-laatutunnus. HAUta mukana auditoimassa olivat Suomen Agilityliiton ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilum edustajat. Lämmin henkisessä keskustelutilaisuudessa auditoijat ja seuran edustajat kävivät läpi materiaaleja ja keskustelivat käytänteistä syvemmällä tasolla. Pienin viilauksin auditoinnin jälkeen HAU täytti kaikki kriteerit ja merkki voitiin myöntää 14.12.2023.Suomen Agilityliitto jakoi Helsingin Agility Urheilijoille Tähtimerkki-laatutunnuksen 20.1.2024 seuran järjestämissä kilpailuissa.


 

Tähtiseura-tunnustuksen saaminen ei tarkoita sitä, että kehittäminen loppuu vaan seuraavaksi HAUssa lähdetään kehittämään entistä avoimempaa viestintää, tavoittelemaan lasten ja nuorten Tähtimerkkiä kehittämällä nuorisotoiminaa sekä keskitytään hallihankkeen edistämiseen. Tutustu seuramme toimintaan ja arvoihin täällä.  


Lue lisää Tähtiseura-laatuohjelmasta


Tähtiseura-laatuohjelman kehittämisen polku on avoin kaikille urheiluseuroille. Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat yhdessä Tähtikuvion, jossa jokainen seura loistaa kirkkaana omalla tasollaan. Yhdessä Tähtiseurat edistävät laadukasta ja vastuullista urheiluseuratoimintaa suomalaisella seurakentällä. Lähde mukaan kehittämisen matkalle osoitteessa tähtiseura.fi.


Nyt mekin olemme osa tätä Tähtiseurojen kirjoa!

 

 


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page